01  

 
 
    home

 
Oprávnenia
  • Výpis z Obchodného registra Výpis z obchodného registra
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - merame hluku v životnom a pracovnom prostredí. Odborné usmernenie UVZ SR (platnosť osvedčení)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §61 ods. 8 zákona 24/2006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - merame hluku v životnom a pracovnom prostredí.
  • Osvedčenie o odbornej spdsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §61 ods. 8 zákona 24/2006 a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre právnicku osobu Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - merame hluku v životnom a pracovnom prostredí.
  • Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
  • Certifikát spôsobilostí pre oblasť systémov zabezpečenia kontroly hygieny potravín (systémov HACCP) pre všetky komodity a spoločné stravovanie Certifikát spôsobilostí pre oblasť systémov zabezpečenia kontroly hygieny potravín (systémov HACCP) prevšetky komodity a spololočné stravovanie

Tel.: +421 55 6420821
Mobil +421 911 141 158
E-mail auditor@auditor.sk
www.auditor.sk